Struktura i właściwości

Geowłókniny, w zależności od technik, w jakich je wykonano oraz w zależności od swojej struktury chemicznej, mają rozmaite zastosowanie, ze względu na różne właściwości, jakie posiadają. Najistotniejsze są takie parametry jak wytrzymałość na rozciąganie, wodoprzepuszczalność czy też odporność na przebicie. Niektóre geowłókniny są, na przykład, mniej wodoprzepuszczalne, ale za to mają większą wytrzymałość na rozciąganie – tak więc wybiera się odpowiednią w zależności od tego, który parametr jest w danej chwili najistotniejszy. A mamy do wyboru między innymi geowłókniny takie jak: filtracyjne, filtracyjno – separacyjne, filtracyjno – separacyjne dla trudnych warunków oraz ochronno – drenażowe. Wybór jest spory, należy tylko wiedzieć, które z geowłóknin stosuje się przy budowie dróg, nasypów i falochronów, a które najlepiej zastosować przy budowie zbiorników, składowisk odpadów czy placów składowych albo tuneli. Ważne, aby wybór był odpowiedni, zastosowanie nieodpowiedniej geowłókniny może źle skończyć się dla budowy.